آدرس چاپخانه: تهران، کیلومتر 16 جاده مخصوص به سمت میدان آزادی، خیابان 54، کوچه اول سمت راست، پلاک 3
تلفن: 4 – 44198900 – 021
پست الکترونیک: ariobarchasb@gmail.com
تلگرام و واتزآپ: 989013444191+