تفاوت و شباهت های چاپ افست و چاپ فلکسو

چاپ و بسته بندی در اشکال و اندازه های مختلفی ارائه می شود. چاپگرها و سازندگان برچسب از چهار نوع اصلی بسته بندی فرآیندهای چاپ استفاده می کنند: فلکسوگرافی ، دیجیتال ، گراور و افست. چاپ افست و فلکسوگرافی دو •••