راه اندازی دستگاه چاپ شیرینگ و لیبل پیشرفته جهت بالابردن هر چه بیشتر سطح کمی و کیفی  تولیدات از اهداف کوتاه مدت این مجموعه میباشد.